Podmínky soutěže

Tématem soutěže je ukázat krásu světa ve středu fotografického zájmu. Konečný výběr vítězných motivů provede porota. Společnost CEWE rozdá 1 000 hodnotných cen. Vítězné fotografie budou prezentovány na webové stránce „Vítězové“ a všichni výherci budou písemně vyrozuměni e-mailem.


V šesti kategoriích "Sport", "Lidé", "Krajiny", "Architektura", "Doprava a infrastruktura" a "Příroda" může být až do 30. června 2017 nahráno až 25 vlastnoručně pořízených digitálních fotografií, k nimž mají účastníci soutěže neomezená autorská a užívací práva, a jejichž motivy neodporují právním ustanovením země původu, právním ustanovením Evropské unie nebo osobnostním právům zobrazených osob.


Účast je možná výlučně online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané běžnou poštou nebo jinou cestou nebudou zařazeny do soutěže. Kromě 1. až 6. místa slouží kategorie při rozhodování pouze k tematickému zařazení a kontrole obdržených fotografií. Rozdělení vítězných fotografií na 7. až 1 000. místě poté probíhá náhodně.


Každý účastník soutěže může nahrané fotografie a příslušné stručné popisy spravovat prostřednictvím osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1 920 x 1 080 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabytů (MB). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.


Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.


Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže společnosti CEWE a firmám spojeným se společností CEWE neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ých) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace společnosti CEWE. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb společnosti CEWE. Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.


Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje společnost CEWE případných nároků třetích osob. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CEWE a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu. Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Vítězové“.


Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.


Obrazový materiál k upoutávce / titulnímu obrázku na úvodní stránce, zleva nahoře doprava dolů: © Gábor Máté Pusztai, vítěz kategorie "Sport" (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, vítězka kategorie "Lidé" (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, vítěz kategorie "Krajiny" (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, vítěz kategorie "Architektura" (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, vítěz kategorie "Doprava a infrastruktura" (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, vítěz kategorie "Příroda" (Our world is beautiful 2014/15).


Organizátor soutěže:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
E-mail: info@cewe.de
Internet: www.cewe.de

Spoluorganizátor:
CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24
148 00 Praha 4 – Chodov

Zákaznické centrum:
Infolinka: 272 071 400
E-mail: mojecewefotokniha@cewe.cz
po-pá: 9:00 - 19:00
so-ne: 10:00 - 18:00

Společnost CeWe Color, a.s. je součástí koncernu společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30 – 32, D - 26133 Oldenburg, Spolková republika Německo

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description