Ochrana osobních údajů

My, společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA (dále jen CEWE), se těšíme na vaši návštěvu na naší webové stránce a váš zájem o účast v naší fotografické soutěži společnosti CEWE. 
Ve svém prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás chtěli informovat o tom, které informace společnost CEWE během vaší návštěvy na naší webové stránce a při vaší účasti na fotografické soutěži eviduje, a jak budou využívány. 
 
1. Evidence dat, která nejsou osobní 
Když navštívíte webovou stránku společnosti CEWE, budou automaticky (tedy nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovány všeobecné informace. Používané webové servery standardně ukládají: 
název poskytovatele internetové služby webovou stránku, ze které nás navštěvujete webové stránky, které u nás navštěvujete vaši IP adresu. 
Tyto informace nejsou osobními údaji. Proto pro nás není možné přiřadit evidované údaje určité fyzické osobě. Informace jsou vyhodnocovány anonymně. Jsou používány výhradně ke statistickým účelům a ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkcí naší webové stránky. Pokud jsou údaje předávány dále externím poskytovatelům služeb, zajistili jsme prostřednictvím technických a organizačních opatření, aby byly dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů. 
 
2. Zjišťování, zpracování a přenos osobních údajů 
Osobní údaje zjišťujeme pouze v rozsahu a k účelu, k němuž nám data poskytujete z vlastního podnětu, např. v rámci registrace pro fotografickou soutěž, vyplněním formulářů nebo odesláním e-mailu, v rámci objednávky výrobků nebo služeb, dotazů nebo žádosti o materiál. Tyto osobní údaje jsou pro účely reklamy nebo výzkumu trhu používány jen tehdy, pokud nám k tomu dáte výslovně svůj souhlas. Postoupení vašich osobních údajů třetím osobám se neuskuteční bez vašeho souhlasu, který je v tomto směru nutný. Osobní údaje budou předány státním institucím a úřadům, které jsou oprávněny k vyžádání informací, jen v rámci příslušných zákonů, resp. pokud jsme k tomu povinni na základě soudního rozhodnutí. 
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. 
Odvolání lze provést bez oficiálně udané předepsané formy poštou zaslanou společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Německo, ale také kdykoli e-mailem do elektronické poštovní přihrádky info@cewe.de. 
 
3. Ukládání dat (Data Retention) 
Osobní údaje, které jste nám přenechali k účelu, uvedeném v č. 2, jsou uchovávány a následně mazány podle platných zákonných dob, stanovených k archivaci, v jejich aktuálně platném znění. 

 
4. Google Analytics 
Upozorňujeme na to, že tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. soubory "cookies". To jsou textové soubory, které se uloží na vašem počítači a umožní nám analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace o tom, jak používáte tuto webovou stránku (včetně vaší IP adresy), které soubory cookies generují, budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy. Společnost Google bude používat tyto informace k vyhodnocování vašeho využívání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb, spojených s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google tyto informace popřípadě předá třetím stranám, pokud to předepisuje zákon nebo třetí strany tato údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, avšak upozorňujeme vás na to, že pak nebudete popřípadě moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. 
Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováváním údajů, které o vás byly shromážděny, společností Google výše popsaným způsobem, a k výše uvedenému účelu. 

 
5. Facebook 
Na naší webové stránce jsou navíc obsaženy programy (doplňky) sociální sítě Facebook. Ty provozuje výhradně společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Doplňky jsou v rámci naší internetové prezentace označeny logem aplikace Facebook nebo dodatkem "To se mi líbí". Při návštěvě webové stránky naší internetové prezentace, která obsahuje takový doplněk, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery aplikace Facebook, čímž opět dojde k odeslání obsahu doplňku na váš prohlížeč, který jej zahrne do zobrazené webové stránky. Tímto způsobem bude informace, že jste navštívili naši webovou stránku, předána aplikaci Facebook. Pokud jste během návštěvy naší webové stránky přihlášeni přes svůj osobní uživatelský účet aplikace Facebook, může aplikace Facebook tomuto účtu přiřadit návštěvu webové stránky. Pomocí interakce s doplňky, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo zanecháním komentáře, budou tyto příslušné informace předány přímo aplikaci Facebook a zde uloženy. Pokud chcete takovému předávání údajů zabránit, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásit ze svého účtu aplikace Facebook. 
Účel a rozsah shromažďování údajů prostřednictvím aplikace Facebook a další zpracování a využívání vašich údajů touto aplikací, stejně jako vaše práva, která se toho týkají, a možnosti nastavení na ochranu vašeho soukromí jsou uvedeny v pokynech na ochranu osobních údajů v aplikaci Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). 

 
6. Soubory cookies 
Kromě výše popsaného využívání souborů cookies službou Google Analytics nepoužíváme v současné době žádné další soubory cookies. Vyhrazujeme si ovšem právo využívat soubory cookies v určitých oblastech webové stránky, pokud je to potřebné pro aplikaci nebo pro službu, kterou poskytujeme. 

 
7. Bezpečnost 
Společnost CEWE používá aktuální technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila údaje, které jste jí poskytli, před případnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou informace přenášeny šifrovanou formou, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále upravována podle technologického vývoje. 

 
8. Právo na informaci 
Máte právo požadovat kdykoli informaci o vašich uložených osobních údajích, včetně původu a příjemců vašich osobních údajů i účelu jejich zpracování. Za tím účelem stačí písemný dotaz či e-mail na e-mailovou adresu, uvedenou v č. 2, nebo na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (adresa a e-mailová adresa viz níže). 

 
9. Aktualizace 
Pokud budeme zavádět nové produkty nebo služby, měnit internetový proces nebo se dojde k inovaci bezpečnostní techniky internetu a výpočetní techniky, bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizováno. Proto si vyhrazujeme právo kdykoli - i bez oznámení - prohlášení podle potřeby změnit či doplnit nebo kdykoli odstranit jeho části. Změna bude zveřejněna na tomto místě. Proto byste měli tuto webovou stránku pravidelně kontrolovat, abyste se informovali o aktuálním stavu prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 
10. Dotazy k ochraně osobních údajů 
Pokud máte další dotazy k našim pokynům k ochraně a zpracování svých osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit přímo na nás nebo na našeho pracovníka, který je pověřen ochranou osobních údajů. 
 
Organizátor soutěže: 
CeWe Color, a. s. 
Kloknerova 2278/24 
148 00 Praha 4 – Chodov 
 
Zákaznické centrum: 
Infolinka: 272 071 200 
E-mail: info@cewe.cz 

Partneři soutěže
  • Nikon
  • Monínec
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description