Netiketa

Milí soutěžící,

chceme umožnit všem účastníkům příjemnou komunikaci. Proto vás žádáme, abyste se při komunikaci v rámci komunity chovali zdvořile. Berte prosím v úvahu, že na druhé straně monitoru sedí lidé, a vy si přejete, aby s vámi jednali adekvátně i ve skutečném životě.

Pravidla síťové etikety:

Pište srozumitelně:

Jestliže zveřejňujete příspěvek, mějte na paměti, že tento příspěvek budou číst lidé z celé Evropy. Nepoužívejte regionální dialekty a pište v jasných celých větách. Pište pokud možno tak, aby vám každý rozuměl.

Buďte vlídní:

Vlídnost podporuje komunikaci. Když se vám líbí něco,
co čtete nebo vidíte, tak to sdělte. Neatakujte osobně ostatní účastníky. Vyhněte se urážkám a dejte pozor na svůj tón. Ironie a dvojsmysly bývají často nesprávně vykládány. Když něco kritizujete, formulujte to zdvořile a věcně.

Respektujte názor druhého:

pokud kritizujete nebo negativně hodnotíte fotografii nebo příspěvek, zachovejte chladnou hlavu. Příspěvek si v klidu přečtěte, rozmyslete si, zda na něj chcete odpovědět a napište věcný komentář. Nebuďte mstiví, odpusťte si urážky a buďte také schopni se omluvit.

Dejte pozor na to, aby byl obsah vhodný:

rasistický, sexistický obsah nebo obsah, který porušuje lidská práva jiným způsobem, si zde nepřejeme vidět.

Pokud se budete řídit těmito jednoduchými pravidly, dokážeme všem poskytnout skvělé fórum a zajímavou soutěž s čilou výměnou fotografií a názorů. Hodně zábavy!

Partner soutěže
 • Rokoko
 • Cushman & Wakefield
 • VAN GRAAF
 • STUDIO DVA DIVADLO
 • Jalta
 • Hamleys
 • CEWE
 • Sdružení nového města pražského
 • JLV
 • UrbanStore.cz
 • České dráhy
 • FOTOLAB
 • Kudy z nudy
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description