12. ročník fotosoutěže Dvě tváře Václaváku a Příkop

O spolku / 2021

 

Sdružení Nového Města pražského, z.s., založeno v roce 2005, zastupuje občany a dále významné firmy, obchody, banky, hotely, restaurace, paláce a rezidenty sídlící na Václavském náměstí a v jeho okolí. Hlavním posláním spolku je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj. 

Jeho členové si uvědomují, že nedílným prvkem funkční společnosti je její občanský sektor, který vytváří aktivní občanskou společnost, která se má v případech nesprávného směřování věcí veřejných stát tlumočníkem postojů široké veřejnosti, upozornit na problémy a přispět k nápravě v těch případech, kdy se zásahy státu ukazují nedostatečné či škodlivé.

Funkční občanská společnost pak zejména motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, na rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti za věci veřejné jako „své věci“.  

 

www.CentrumPrahy.cz

 

Co děláme:

Náš spolek Sdružení Nového Města pražského primárně vyvíjí dlouhodobé aktivity směřující ke kultivaci a rozvoji centra Prahy a zejména Václavského náměstí a jeho okolí jako nejspíš nejdůležitějšího veřejného prostoru naší země, snažíme se o tento prostor pečovat a zároveň vyvíjíme tlak na orgány státní správy a samosprávy, aby o něj pečovaly též.

Chceme docílit toho, aby sem rezidenti a občané chodili rádi, tak jako se zde vždycky semkne národ ve vypjatých okamžicích, aby se sem lidi nebáli chodit v nočních, natož denních hodinách. Tohoto cíle chceme dosáhnout zejména spojením sil našich členů podnikatelských subjektů a rezidentů z centra a Václavského náměstí a okolí a Městské části Praha 1.

Běžný chod spolku zahrnuje péči a aktivity směřující k zájmové oblasti spolku jako živému veřejnému prostoru pro všechny obyvatele a návštěvníky Prahy.  Místo, kde je lidem příjemně a rádi zde tráví svůj čas. Místo inspirující a důstojné. Místo, na které můžeme být hrdi.

 

Mezi naše projekty určené pro všechny věkové kategorie občanů Prahy 1 jsou dvakrát ročně pořádané venkovní výstavy na Václavském náměstí. Fotosoutěž pro veřejnost a umělecké školy Dvě tváře Prahy, aktuálně připravujeme 12. ročník, která je zaměřena na pravidelné monitorování vývoje centra Prahy v čase a ve vymezeném teritoriu a následnou práci se získanými materiály a poznatky vedoucí ke zlepšení nebo řešení situace v centru Prahy.

Výstava uměleckých soch ve veřejném prostoru VáclavART, předchozí čtyři ročníky byly velmi oceňovány a vzbudily patřičný zájem, když přímo na Václavském náměstí bylo umístěno přes 20 soch a instalací mladých umělců z atelierů sochařství z Akademie výtvarných umění v Praze. Poslední ročník se uskutečnil v termínu 8.9. – 5.10. 2020 v ulici Na Příkopě, pasáži Koruna a Nákupní galerii Myslbek.

Stále pokračujeme ve velmi úspěšném, a nejen Pražany z Prahy 1, oceňovaném projektu Obnovy laviček na Václavském náměstí, nadále pečujeme o lavičky patronů, monitorujeme jejich stav a zajišťujeme jejich opravy a ev. změny patronů. 

Spolu s MČ Praha 1 spolupořádáme velikonoční a Vánoční trhy v horní části Václavského náměstí s bohatým kulturním programem, ve kterém se zaměřujeme na prezentaci dětských sborů a skupin z MŠ, ZŠ a ZUŠ nejen z Prahy 1 a finanční podporu neziskového sektoru z Prahy 1.

V rámci vánočních trhů nabízíme pro sousedy a Pražany Betlémské světlo a spolu s Řádem menších bratří Františkánů z chrámu Panny Marie Sněžné organizujeme Štědrovečerní bohoslužbu pod širým nebem se zpívanými koledami na podiu na trzích na Václavském náměstí.

 

Pořádáme diskusní panely, workshopy a konference na aktuální témata, např. Workshop Tramvaje na Václavském náměstí (již dvě pokračování), předvolební debata s kandidáty na starostu MČ Praha 1, připravujeme workshop na téma dopravy a parkování v centru města.

Velmi úspěšná mezinárodní konference Praha světová, spolupořádaná ve spolupráci a Oborem památkové péče MHMP, IPR a ČVUT, navázala pokračováním konference zaměřené na centra měst pod názvem Přátelské město, jejíž úspěšný 3. ročník proběhl 11.9.2019.

Sázíme květiny na záhonech ve středovém pruhu na Václavském náměstí.

Prezentujeme naši činnost veřejnosti na Spolkovém dni Prahy 1.

 

Úzce spolupracujeme také s PČR, Městskou policií s výborem pro drogovou politiku včetně terénních programů při řešení bezpečnosti na Václavském náměstí a v centru města jakož i s dalšími úřady při péči o naši oblast zájmu.

 

V létě 2019 jsme vstoupili do unikátní pilotní spolupráce s Městskou částí Praha 1 v oblasti správy a koordinace činností týkajících se pořádku a čistoty, úklidu, technického stavu povrchů a mobiliáře a stavu zeleně v lokalitě Václavské náměstí a ulic 28. října a Na Příkopě.

 

Partneři soutěže
  • CEWE
  • PRIMARK
  • Van Graaf
  • Studio Dva
  • Hamleys
  • www.kudyznudy.cz
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description